Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fragola
0006 252e 390
Reposted byphotographersuncertainity
fragola
3816 1721 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszyszaak szyszaak
fragola
fragola
Możesz zdobyć wszystko... wystarczy tylko odrobina pewności siebie i wytrwałość.
— Breaking Bad
fragola
1089 11d4 390
Reposted fromslodziak slodziak viasatya satya
fragola
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaalensztajn alensztajn
fragola
9485 ea22 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
fragola
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viabeinthe beinthe
fragola
8370 e705 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
fragola
2928 14fd 390
Reposted fromrol rol viaperseweracje perseweracje
3386 8ab1 390
Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen
fragola
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
fragola
2660 e42f 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagoby goby
fragola
5432 d7fc 390
Albania, Vlora
Reposted byprzyjacielphotographerstastewordspiehusflexibiliszonakmicicamefir
fragola
fragola
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoupdoup soupdoup
fragola
1948 ec60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fragola
7380 dc7a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fragola
0091 d300 390
Reposted fromoutline outline viaslowianecznik slowianecznik
fragola
3367 0290 390
Reposted fromretaliate retaliate viastrawberries strawberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl