Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fragola
1492 7983 390
Reposted frompeper peper viaRozaa Rozaa
fragola
3527 5889 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viagwiazdeczka gwiazdeczka
fragola
5171 5cac 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaRozaa Rozaa
fragola
7074 81b3 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
fragola
0738 860d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fragola
1335 81f7 390
Reposted frompanimruk panimruk viausmiechprosze usmiechprosze
fragola
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.
— Jan Paweł II
fragola
fragola
0038 de9a 390
fragola
fragola
Ziemia nie należy do człowieka, to człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi – przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia, jest nitką w tej pajęczynie; niszcząc pajęczynę życia – niszczy samego siebie.
— Fragment przesłania wodza plemion Suquamish i Duwamish z okolic Seattle, wygłoszone w 1855 r. do prezydenta USA Franklina Pierce'a.
Reposted fromhormeza hormeza viadygoty dygoty
fragola
1134 87d7 390
fragola
7824 a108 390
Reposted fromgo-for-a-run go-for-a-run
fragola
Pin by fanny rudén on fantastic things. | pinterest
Reposted fromweightless weightless viaalensztajn alensztajn
fragola
4588 43f3 390
fragola
Nikt nie chce być singlem, bo nikt nie chce zamienić się w potwora, w na stale przyspawaną do własnego pierdolnika emocjonalną kaleką.
— Żulczyk
Reposted bycytatyiamawinrarcherrytomorrowflyorflydziabaSukkieVariabeleovermindlostuniverseflyingheartkeeplookinguncannyfireflysomethingfromheartK8magiciansassistantpingwineqtararranergoflexibilisavieeToshijustIampikkumyystrangememarmoladaaamysli-wloczykijamadadreamSurvivedGirlkonwaliawikszpassionativepinkcacaootocjuszkapapilio-jaroflifeRozaaoversensitiveszmayBucefaldreamerlivelifeistragicpersona-non-gratalifelessarancionesundaydirtyliaremotionalanorexicszyderagivemecigarettepixelsoulAinsworthCassiamlosingmyselffffollowedarnnieuciekajorchideaaaaBloodyBirchdysonanspoznawczyazazelxforeveryoungxluckyonepffyfunianadellemyteatimeThe1995CzarnyKapturwaniliowaazosiahappy25ddanielljestjuzzapoznowildindianlottibluebell
fragola
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
fragola
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl